ASTA-ex

Monterad i maskinens bom för ledning och markering

DATABLAD

Skaffa här ett datablad med information om produkten och teknisk data för offline användning

RISUTEC ASTA-EX MARKERING OCH LEDNING FÖR ALLA MASKINER I SKOGEN OCH PÅ ÅKERN

ASTA-ex hjälper dig att hitta närmaste geopunkt med några centimeters noggrannhet-i ett i förbestämt gitternät. Användbar inom plantering, grävning, högläggning eller till andra maskiner som vinner på att bearbeta punkter som behöver definierad avstånd och positionering.

Monterad i maskinens bom för ledning och markering

För optimerad användning av skogsmark ASTA-ex leder maskinföraren och hjälper att plantera i raka linjer.

Grävmaskinens position i terrängen visas i realtid på skärmen. Även utan nätuppkoppling. ASTA-ex leder maskinföraren till närmaste punkt i gitternätet.

Användarspecifik rad- och linjeavstånd. Variabelt antal av rader per markering eller planterings pass, upp till sex rader kan väljas samtidigt.

Data hållbarhet Systemet sparar varje punkt som är markerad/ planterad. Annan nyckeldata som ingår, är bland annat den körda rutten, vilket kan sedan utnyttjas i vidare planering av arbetsområden.

Centimeter exakt on-line GPS och off-line RTK.

Tillgångs förvaltning och spårandet av framgång. ASTA-ex möjliggör granskning i realtid.

Från skrivbordet eller i terrängen, skapandet av gitternät för markering, plantering eller mer.

MEDIAGALLERI

RELATERADE PRODUKTER

FRÅGOR OCH SVAR

Att välja rätt skogsgrävmaskin handlar om service. Läs våra åsikter om ämnet på vår blogg här:

Vi erbjuder olika garantitider beroende på produkt. Vanlig garanti är ett år eller 1000 timmar, beroende på vilket som kommer först.

Det bästa sättet att välja rätt modell är att kontakta oss direkt . Du kan också använda vår produktväljare här:

Vi erbjuder finansiering genom våra partners på utvalda platser, tack kontakta oss för att fråga om finansiering i din region. Du kan läsa mer om våra finansieringsalternativ här:

Vi arbetar med skogsbruksentreprenörer, företag och skogsägare. Vår filosofi är att bygga skogen med hänsyn till alla värden, ekonomiska och miljömässiga. Därför arbetar vi också med kunder om landåterställning och skogsplantering, liksom koldioxidupptagningsprojekt.

Under installation och tillverkning kommer vi att utbilda din nyckelpersonal i hur vår utrustning fungerar så att de kan underhålla och underhålla enheterna. Vi tillhandahåller också fjärrkontroll för att minska antalet mekaniska besök och spara kostnader. Beroende på din region har vi ett omfattande nätverk av återförsäljare och servicecenter för att säkerställa din operativa prestanda.