Erfarenheter från höstplantager

Plantsäsongen är normalt från början av maj till mitten av september.

Början av mekanisering är något senare än manuell plantering, vanligtvis på grund av leveransscheman för plantor som är lämpliga för mekanisering i plantskolor. Höstsäsongen har praktiskt taget avslutats när manuella planteringsmaskiner byter till planteringsvård, sommaren är ganska svår i keramikarbete.

Planteringsmaskinoperatörer planterar vanligtvis under sommaren, då leveransavbrott i juli förväntas genom att beställa fler plantor för mellanlagring. Kvaliteten på mekanisk plantering förblir hög även i varmt väder, planteringsdjupet förhindrar att plantorna torkar ut i röten.

Företagare som planterar med Risutecs planteringsmaskin har fortsatt planteringsarbeten tills marken är frusen. Inte alla föremål är lämpliga för den här tiden. På finkorniga jordar kan frost lyfta plantorna. Den största rädslan för öringöverlevnad är dock Ahava. Med andra ord börjar plantan att avdunsta vatten på våren medan marken fortfarande är frusen. Resultatet är öringstorkning. Jag har cirklat till exempel, förra året i november implanterade reformer i fältet. Jag hittade inga döda plantor. Huvudskälet har varit planteringsdjupet, dvs. cirka 10 cm mark ovanpå klumpen. Detta har förhindrat frost och hållit öringstammen i ”frosten” så länge marken är frusen.